ANCHETE

EXCLUSIV I. Antiromânul Ilie Bolojan a desființat Ansamblul Artistic Crișana pentru a proteja interesele UDMR

Antiromânul, Bolojan Ilie, fost primar de Oradea și actualul Președinte al Consiliului Județean Bihor, acțiunează împotriva intereselor naționale fiind doar o slugă umilă a baronilor UDMR. Bolojan ne este prezentat de presa coruptă a sistemului ca un bun administrator, dar tot ce s-a făcut în Oradea nu este meritul său, fapt pe care îl vom devoala în seria noastră de anchete despre acest personaj profund corupt și trădător de țară.

Începem cu un material despre distrugerea Ansamblului Artistic Profesionist Crișana de către antiromânul Bolojan. Președintele Consiliului Județean Bihor, Bolojan Ilie, în loc să  propună desfințarea ansamblului folcloric maghiar a desfințat Ansamblul folcloric românesc ”Ansamblului Artistic Profesionist Crişana” din cadrul Teatrului „Regina Maria” din Oradea.

Trebuie precizat încă de la început că desfințarea ”Ansamblului Folcloric Profesionist Crișana”  a fost organizat de Bolojan pentru a elimina acest ansamblu românesc deoarece face parte din înțelegea cu UDMR. Acest ansamblu românesc, fiind profesionist, punea în umbră ansamblul maghiar PRO. NAGYVARAD TANCEGYUTTES, în traducere Ansamblu de dans Oradea. Prin acțiunile sale, Bolojan Ilie a lăsat 34 de artiști români pe drumuri, spre bucuria UDMR.

Istoric Ansamblu Artistic Profesionist Crișana

Ansamblului Artistic Profesionist Crişana a fost înființat în anul 1950 în cadru Filarmonicii de Stat Oradea sub titulatura Orchestra Crișana, având ca scop culturalizare a maselor. Până în anul 1998 aceasta a funcționat ca și orchestră iar ulterior s-a transformat în ”Ansamblul Artistic Profesionist Crișana” prin alăturarea unui corp de dansatori profesioniști.

Din 1998 până în 2011 funcționează ca ansamblu folcloric în cadrul Filarmonicii Orădene. În anul  2011 în urma reorganizării instituțiilor de cultura, Ansamblul Artistic Popular Crișana este transferat la Teatrul Regina Maria unde a funcționat până în 2021când a fost desfințat după 71 de ani de activitate neîntreruptă de către așazisul român Bolojan ilie.

Activitatea acestui ansamblu artistic a fost un aprestigioasă atât în județ, în țară și în lume devenind în acest fel un ambasador al spiritualității românești. Acest ansamblu a susținut spectacole pe marea majoritate a scene ale lumii, aducând aprecieri deosebite și dezvoltând imaginea României pe tot cuprinsul globului pământesc.

În acest sens a existat și o colaborare cu Televiunea Română prin care sau realizat în cadrul emisiunii Tezaus Folcloric peste 30 de emisiuni de o valoare artistică incomensurabilă în care s-au promovat valorile tradiționale bihorene.

Repertoriul acestui Ansamblu Artistic Profesionist ”Crișana” a impresionat printr-un repertoriu bogat cu peste 20 de coregrafii de suite și jocuri populare, preponderent din zona bihorului dar și din alte zone.

Numai în anul 2018 Ansamblu Artistic Profesionist ”Crișana” a obținut șase diplome, plachete, titluri de excelență, scrisori de mulțumire, de la: Cassovia Folkfest – Slovacia, Televiziunea Română, Primăria Municipiului Craiova, Comunitatea Românilor din Sacramento – SUA, Centrul Cultural Român din Chicago – SUA, Asociația Vatra din Chișinău – Republica Moldova.

Ansamblul Artistic Profesionist ”Crișana” a susținut și spectacole  la trei  dintre expoziții mondiale unde a reprezentat cu cinste Bihorul și folclorul tradițional românesc:

– 2010  la Expoziția Mondială de la Shanghai China ( una dintre cele mai grandioase expoziții unde au participat peste 220 de țari și organizații internaționale).

– 2012 la Expoziția Mondiala de la Yeosu  Coreea de Sud.

– 2015 la Expoziția Mondială de la Milano Italia.

Desfințarea Ansamblul Artistic Profesionist ”Crișana”

Președintele Consiliului Judeșean Bihor, Bolojan Ilie, în loc să propună desfințarea celor două ansambluri cel românesc și cel maghiar, sau mutarea acestora la Centrul Cultural Județean, a luat decizia de a desfința doar ansamblul românesc. Prin această decizie, Bolojan Ilie a încălcat articolul 6 din Constituția Română care prevede că:

(1) Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.

(2) Măsurile de protecţie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare în raport cu ceilalţi cetăţeni români.

În fapt, totul a început cu anul 2011 când fostul angajat al Ansamblului Artistic Profesionist Crișana, Silaghi Ioan, a înființat o asociație privată sub numele de Asociația Ansamblul Crișana cu scopul de a creea confuzie în rândul spectatorilor.

În data de 25.09.2012 Silaghi Ioan în numele Asociația Ansamblu ”Crișana”  trimite adresa cu numărul 25 către Consiliul Județean Bihor prin care reclama că ”Ansamblul profesionist Crișana”,  cu toate că ansamblul se numește Ansamblul Artistic Profesionist ”Crișana”, că acesta nu are personalitate juridică .

Trebuie menționat că acest ansamblu nu avea nevoie de personalitate juridică deoarece acesta funcționa sub tutela unei autorități publice locale, deci și de această dată Silaghi Ioan și Balogh Laviniu Adrian au denaturat adevărul cu scopul de a încerca desfințarea acestui ansamblu și de a-l prelua.

Silaghi Ioan a încercat sub aparența legalității și cu ajutorul unei instituții OSIM să distrugă Ansamblu Artistic Profesionist Crișana, în sensul în care a reușit să înregistreze la OSIM numele ansamblul ” Ansamblul Crișana”.

Trebuie menționat încă de a început că Ansamblu este un cuvânt care conform dex estede definit ca:

”ANSÁMBLU s.n. 1. Unitate alcătuită din mai multe elemente izolate care aparțin aceluiași domeniu; totalitate. ◊ De ansamblu = general, unitar; în ansamblu = în general, în linii mari. 2. Colectiv, trupă de artiști. ♦ Formație muzicală compusă dintr-o orchestră cu un număr variabil de membri și soliști sau cor. [Pl. -uri, -le. / < fr. ensemble].”

Iar Crișana este definit în dex ca:

”CRIȘANA, prov. istorică în V M-ților Apuseni, la N de Mureș. Pe terit. ei este menționat voievodatul românesc al lui Menumorut (sec. 9-10). După1541 a făcut parte din principatul Transilvaniei; turcii au stăpînit între anii 1660 și 1692 o mare parte a terit. C. (eialetul de Oradea). Puternic centru al culturii românești în sec. 19 (școlile de la Beiuș, Arad, Oradea etc.). În 1918 s-a unit cu România, o dată cu Transilvania, Banatul și Maramureșul.”

Trebuie menționat că misiunea OSIM, Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietăţii industriale, este de a susţine inovarea, competitivitatea și profitabilitatea ca factori de creștere economică.

OSIM furnizează servicii de specialitate de calitate prin acordarea drepturilor de proprietate industrială, promovează proprietatea industrială prin toate mijloacele și asigură cooperarea României în relaţiile internaţionale, în conformitate cu tratatele, convențiile și acordurile în domeniu, la care țara noastră este parte.

Cum au reușit să înregistrea marca ”Ansamblul Crisana ” când cele două cuvinte care formează denumirea sunt cuvinte generale și nu au nici o particularitate. Măine ne trezim că cei doi o să trimită adrese la toate instituțiile din Bihor care au în componență cuvântul ”Crișana”.

Interesant este de ce au trimis cei doi artizani ai ansamblului Crișana, Silaghi Ioan și Balogh Laviniu Adrian, adresă la Teatru Regina Maria prin care cereau să nu mai fie folosit marca ansamblul Crișana la nici un eveniment public sau privat, cu toate că ansamblul din cadrul Teatrului Regina Maria se numea Ansamblul Artistic Profesionist ”Crișana”.

Mai mult conform adresei de mai jos se observă că aceștia chiar amenință cu sesizarea organelor abilitate pentru a induce în eroare conducerea Teatrului Regina Maria.

În data de 26 iulie 2021 managerul interimar al Teatrului ”Regina Maria” răspunde adresei cu numărul 16427/ 22 iulie 2021 emisă de Consiliului Județean Bihor, mai precis lui Bolojan Ilie, prin care managerul interimar al teatrului, Borda Șerban Vasile, consideră că ” ținând seama de scopul și misiunea unei instituții de cultură cu specific dramatic, menținerea unui ansamblu folcloric în cadrul structurii organizatorice al Teatrului ”Regina Maria” Oradea numai este nici necesară nici oportună.

Din acest mesaj putem înțelege că domnul manager este doar o unealtă din mâna lui Bolojan și a fost numit managaer interimar cu scopul de a desfința acest ansamblu folcloric.

În urma adresei 16497 din 27 iulie 2021 emisă de Consiliului Județean Bihor, prin Bolojan Ilie, consiliul de administrație a Teatrului ”Regina Maria” a fost convocat pentru data de 28 iulie 2021 ora 14.

Trebuie menționat, încă de la început, că Ansamblul Profesionist Crișana a fost desfințat pe repede înainte și fără respectarea legii la ordinul expres a lui Bolojan Ilie deoarece doar el avea puterea de a reușii acestă ………………….

Convocarea Consiliului Adminsitrativ a fost făcută de pe o zi pe altă fără respectarea legii deoarece nu s-a respectat termenul de convocarea pentru întrunirea Consiliului administrativ, adică convocarea va fi transmisă administratorilor cu 7 (şapte) zile înainte de data întrunirii. Avînd în vedere faptul că convocarea nu a fost făcută cu respectarea legii, această hotărâre a Consiliului Administrativ este lovită de nulitate.

Înteresant este că în procesul-verbal a Consiliului Administrativ, managerul interimar ca să-i motiveze pe membri să voteze a ținut să precizeze că acest ansamblu va fi reînfințat la centrul cultural, de parcă acest manager ar avea puteri să desfințeze și să înființeze anasambluri după bunul plac, acolo unde doresc unii sau alții.

Mai trebuie precizat că singurul care a votat împotriva desfințării acestui ansamblu a fost managerul acestui ansamblu, Leontin Ciucur care a prevăzut că de fapt această decizie este cea de desfințare.

Acțiunile foștilor angajați ai ”Ansamblului Artistic Profesionist Crişana”, Silaghi Ioan și Balogh Laviniu Adrian, sub aparența legalități și cu ajutorul certificatului de la OSIM, dar atât cu concursul președintelui Consiliului Județean Bihor, Bolojan Ilie, care pentru el doar voturile maghiarilor contează, dar și a UDMR Bihor care cu orice preț dorea salvare PRO. NAGYVARAD TANCEGYUTTES, managerul Ciucur Leontin în numele Teatrului ”Regina Maria” a reușit înregistrarea la OSIM denumirea ”Ansamblului Artistic Profesionist Crişana”.

În prima parte a acestei anchete am demonstrat cum Bolojan Ilie, cu concursul unor foști angajați ai ”Ansamblului Artistic Profesionist Crişana” dar și a UDMR, au reușit să distrugă un reper atât în cultura bihoreană dar și în tradiția românească, în contextul în care acest ansamblu avea ca misiune păstrarea obiceiurilor și tradițiilor românești, iar acest rol pe care aceste ansamblu îl joacă în crearea identității nationale și a sentimentului de apartenență la toți vorbitorii de limbă română, fie ei românii sau de altă naționalitate. De aceea, acest ansamblu a avut un rol de coagulare socială între toți cetățenii care populează acest ținut mirific dintre Crișuri.

În partea a doua vă vom arăta cum toate actele și deciziile au fost luate ilegal, fără respectarea legii, de Bolojan Ilie și acoliții săi.

Andrei Marin

Andrei Marin a absolvit Facultatea de Științe Politice în 2009, unde și-a dezvoltat interesul pentru problemele sociale și politice. În căutarea de a aduce informații de calitate către public, a urmat o pasiune veche și a finalizat studiile în Jurnalism în 2010. Cu o viziune clară asupra responsabilității jurnalistice și a nevoii de a dezvălui adevărul, scrie pentru Anchetatorii.ro din 2010.
Back to top button