ANCHETE

Angajările fictive la Primăria Oravița, o consecință a ”democrației” postdecembriste – Partea I

De când am început jurnalismul de investigație, m-am confruntat cu două situaţii constante în România, şi anume, constanta corupţiei clasei politice şi constanta “milogelii” pentru voturi, din patru în patru ani.

Jurnalismul de anchetă îmi oferă, pe de o parte, satisfacţia că reuşim să aducem în atenţia opiniei publice aspecte despre care autorităţile fie nu au aflat încă, fie pretind că nu au aflat, însă, în acealaşi timp, îmi oferă un spectacol apocaliptic cu privire la dezmăţul pe banii publici al politicienilor şi la controlul inexistent asupra acestor derapaje.

La Primăria Oravița, angajările fictive sunt la ordinea zilei, ca de fapt în aproape toate instituțiile de stat din România, așa cum vedem că reiese din dosarele deschise, în ultimii ani, de procurorii anticorupție.

Cu toate acestea, rețeta cu acești funcționari ai statului care trec pe la serviciu doar pentru a bea o cafea cu șeful instituției și, poate în anumite cazuri, se mai obosesc să semneze condica de prezență, îşi găseşte încă aplicabilitatea, iar statul este păgubit în acest mod cu foarte mulți bani de către fiecare persoană angajată fictiv.

În cazul Primăriei Oravița există mai multe persoane care au contracte cu această instituție ca P.F.A., decât există angajați cu contracte.  Unul dintre acestea este și cazul unei secretare care are un contract de colaborare cu Primăria Oraviţa prin PFA, în acest fel, având acces la documente.

Un caz al angajărilor fictive din cadrul Primăriei Oravița este cel a lui Purec Petrică-Ionuț-Sebastian, fost subprefect de Caraș-Severin, din martie 2015. Acesta a fost angajat, prin bunăvoința primarului din Oravița, în funcția de execuție consilier gradul I, gradația 4, în cadrul Primăriei orașului Oravița, Centrul Cultural – Teatrul Vechi Mihai Eminescu, Oravița în perioada februarie 2020 – iulie 2020.

Mai mult, lui Purec Petrică-Ionuț-Sebastian i se mai acordă sporuri pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în procent de 15% din salariul de bază, cu toate că nu a venit deloc la muncă, conform celor relatate de către angajații din interiorul Primăriei.

Văzând răspsunsul formulat de către ANAF, rezultă că Purec Petrică-Ionuţ- Sebastian era în acelaşi timp angajat al Primăriei Oraviţa şi angajat al ANAF-DGRFP Timişoara.

Trebuie menționat că Teatrul Vechi Mihai Eminescu Oravița este în renovare din anul 2019, cu toate acestea, s-au găsit resursele financiare pentru sponsorizarea unor sinecuri care nu îşi justifică activitatea.

Al doilea caz este cel al lui Ciocu Slageana-Cosmina care este concubina primarului din Oravița, Ursu Dumitru, încă din anul 2012, de când aceasta era minoră. Aceasta, în primă fază, a fost angajată ca P.F.A. la Primăria Oravița – Biroul de gospodărire. Începând cu ianuarie 2020, a fost angajată la Teatrul Vechi Oravița în funcția de curator, iar ulterior, din cauza relației proaste cu directorul Teatrului Vechi Oravița, fișa postului a fost completată cu atribuții la Casa de Cultură, neavând în ultimii ani nicio activitate, nici măcar aceea de a merge la muncă.

Inclusiv fosta soție a primarului din Oraviţa, Pența Loredana a prestat servicii culturale la Casa de Cultură George Motoia Craiu, fiind instructor de cursuri de dans pentru copii.

Interesant este că şi mama concubinei Ciocu Slageana-Cosmina, Ciocu Marcela are un contract pe P.F.A. (perosană fizică autorizată) cu Casa de Cultură, pentru organizarea de activității culturale, spectacole, filme cu aparatură închiriată sau pentru Festivalul Ziua liliacului, Festivalul Motoia Craiu de muzică populară, Zilele Eminescu. Ulterior, a fost încheiat un contract cu acestă P.F.A. la unul dintre cele 9 (nouă) muzee ale orașului Oravița. În prezent, aceasta este angajată ca registrator la Centrul de Vaccinare din Oravița. Aşadar, doamna Ciocu Marcela a consimţit la relaţia primarului cu fiica sa minoră, anticipând “potenţialul” pe care îl deţine primarul Ursu Dumitru. 

O altă angajată a Primăriei este Fara Nicoleta, soția primarului din comuna Târnova, care a fost angajată ca inspector de mediu de la sfârșitul anului 2018 până la jumătatea anului 2019. Aceasta reușea să ajungă la muncă doar o dată pe săptămână, în special lunea, iar actele erau semnatate de Brâncovean Alin care deținea o autorizație de P.F.A aflată în relații contractuale cu Primăria Oravița.

Un alt caz este Mihaela Nicola care a fost angajată la Primăria Oravița – Casa de Cultură din Oravița în perioada 2017-2020 și care, în aceeași perioadă, a lucrat și ca angajată a Banat Farming. Niciodată nu a fost văzută la Casa de Cultură, deoarece munca la compania privată îi ocupa tot timpul. Aceași persoană a derulat un proiect European cu rulote plasate în zona gării Oravița, rulotă care se alimentează de la rețeaua de curent ce deservește iluminatul public al orașului Oravița astfel, fiecare cetățean al orașului Oravița plătind curentul consumat de această unitate de alimentație publică.

Un alt angajat este Surdu Daniel-George angajat în funcţia de consilier din 19.02.2021, la compartimentul de transport, drumuri și poduri. Acesta are și calitatea de consilier județean PNL, însă la serviciu a fost prezent doar când a făcut presiuni asupra consilierilor locali să voteze bugetul.

Un alt caz este cel al fostei deputate, Jivan Luminița Maria care a fost angajată în perioada martie 2016 – iunie 2016 la serviciul public de asistență socială pe postul de inspector. Aceasta venea la muncă cel mult o dată pe săptămână, preţ de câteva ore pentru a servi o cafea cu primarul, neavând nici măcar un birou alocat pentru desfăşurarea activităţii, iar după cele relatate de către unele funcționare, aceasta nu a intrat niciodată în biroul de asistență socială și nici măcar nu a întocmit vreun act oficial al Primăriei Oravița.

 Aceast personaj, Jivan Luminița Maria, pe vremea când era deputat, a încercat, în mod continuu, să o persecute pe Laura Sgaverdea aflată la conducerea postului de radio Radio Reșița. Iată ce declara Laura Sgaverdea cu privire la presiunile exercitate de către Jivan Luminiţa Maria.

”Ca urmare, în 17 ianuarie 2019, Codrin Ștefănescu, prezent la o întâlnire la sediul PSD Caraș-Severin împreună cu Luminița Jivan, au decis necesitatea înlăturării subsemnatei de la conducerea postului de radio Radio Reșița, și înlocuirea cu o persoană total obedientă acestora, Sergiu Taban, care deține şi  ziarul online Reper 24, care asigură expunerea în spațiul public, EXCLUSIV, a intereselor Luminiței Jivan, lucru care s-a implementat și la postul public de radio. La această ședință au participat mai mulți membri ai PSD Caraș-Severin care dacă vor fi întrebați, am convingerea că vor confirma cele arătate.

La o altă întâlnire, în 2 martie 2019, la Reșița, unde a fost prezent și fostul președinte al PSD, Liviu Dragnea, împreună cu fostul secretar general,  Codrin Ștefănescu și pupila acestuia de la Caraș-Severin, Luminița Jivan, s-a trecut la acțiune, prin instigarea de către Codrin Ștefănescu, în mod direct, la  Georgică Severin, Președintele director general al SRR. Astfel că, în perioada martie- începutul lunii aprilie 2019, Codrin Ștefănescu, în urma unei întâlniri la sediul Societății Române de Radiodifuziune, i-a cerut direct, pe linie de partid, președintelui Georgică Severin, schimbarea de urgență a managerului Sgaverdea Laura, de la Radio Reșița pentru încăpățânarea şi vehemența cu care am înțeles să respect prevederile Legii nr.41/1994 și deontologia jurnalistică.  Astfel că, fără un motiv real și obiectiv, altul decât respectarea legii, s-a decis schimbarea mea din funcția de manager al Studioului Teritorial Resița, cu Sergiu Taban, un personaj controversat, deținătorul unui ziar online, un personaj  aservit Luminiței Jivan, președintele PSD Caraș-Severin. Față de cele afirmate mai sus, dețin dovezi care demonstrează adevărul și modul de a acționa al membrilor PSD.”

Despre acestea vom vorbi cu altă ocazie deoarece aceste personaje au crezut că sunt un fel de jupâni prin Caraș-Severin.

Soțul fostei deputate Jivan Luminița Maria, Jivan Dan Pavel a fost angajat la Primăria Oravița din mai 2015 ca șef al biroului financiar contabil. Acesta servea munca doar de două ori pe săptămână, iar aceste fapte se pot dovedi prin faptul că actele contabile erau semnate, în zilele când lipsea, de contabila-șefă de la direcția de asistență socială, Cioc Geanina Titiana, numită, fără respectarea dispoziţiilor legale, în funcția de conducere ca Şef Serviciu financiar contabil, aşa cum reiese şi din hotărârea Tribunalului Caraş-Severin.

După plecarea lui Jivan Dan Pavel de la conducerea serviciului financiar contabil a venit Ionescu Cristina care a continuat tradiția predecesorului, de nu a servi munca. Aceasta, de regulă, venea în fiecare zi de marţi a săptămânii timp de câteva ore.

La Primăria Oravița există și un conflict de interese, în sensul în care, soția unui consilier local, Zainea Ioan Iustin, este angajată la Primăria Oravița, Departamentul Dezvoltare și Management de proiect. Acesta votează modificările la proiectele la care soția este manager de proiect. Acest lucru contravine dispoziţiilor legale, dat fiind faptul că un consilier nu poate vota aceste proiecte care implică și sporuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Conform Codului Administrativ OUG 57/2019, la Articolul 228 Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali, (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

(2) În exercitarea funcției, consilierul local sau consilierul județean aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

(3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local sau județean nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Un alt caz este cel a lui Seliman Sorin Remus care a fost inițial angajat la Sala de sport a orașului Oravița, pe postul de administrator, dar acesta și-a prezentat demisia în urma unui prejudiciu de aproximativ 4000 de lei, constatat de biroului financiar-contabil. Încă nu se cunoaște dacă la această dată acel prejudiu a fost recuperat de către Primăria Oravița. Cu toate acestea, Suliman Sorin Remus a fost reangajat în decembrie 2019 la Teatrul Vechi Mihai Eminescu Oravița în postul de gestionar custode sală, însă nimeni nu poate spune când a fost prezent la serviciu pentru că nimeni nu l-a văzut.

Incă un caz de angajare fictivă este și cel a lui Andronache Adrian-Valentin care a fost angajat din februarie 2019 ca șofer la Casa de Cultură George Motoia Craiu, cu toate că această instituție nu deține nici măcar un singur autoturism.

Și fostul și actualul șofer al primarului din Oravița Draghicescu Adrian, a fost angajat de doua ori pe postul de șofer. Prima dată în perioada noiembrie 2013 – martie 2019, fiind plătit de Primăria Oravița chiar dacă acesta a fost plecat la muncă în Germania încă din 2018, așa cum se vede și în postările de pe pagina de  Facebook personală. Deci, și în acest caz, avem de-a face cu un individ care a fost plătit, câteva luni, din 2018 până în 2019, de o instituție a statului, în speță Primăria Oravița, cu toate că era plecat din țară. În 2019 a fost reangajat de Primăria Oravița tot pe post de șofer și, drept compensație, a primit și un apartament ANL.

Situaţia de la Primăria Oraviţa este doar un exemplu pentru situaţia angajărilor fictive de la stat. În felul acesta este căpuşat bugetul statului cu consecinţe imediate asupra modului în care cetăţeanul de bună-credinţă, plătitor de taxe şi impozite, îşi găseşte interesele reprezentate de către autorităţile locale.

Vom reveni cu amănunte și cu noi exemple pentru ceea ce a însemnat huzurul clasei politice pe banii publici în județul Caraș-Severin.

de Ciprian Demeter

Andrei Marin

Andrei Marin a absolvit Facultatea de Științe Politice în 2009, unde și-a dezvoltat interesul pentru problemele sociale și politice. În căutarea de a aduce informații de calitate către public, a urmat o pasiune veche și a finalizat studiile în Jurnalism în 2010. Cu o viziune clară asupra responsabilității jurnalistice și a nevoii de a dezvălui adevărul, scrie pentru Anchetatorii.ro din 2010.
Back to top button