ANCHETE

Curtea de Conturi: SUA a țepuit Armata Română cu 213 milioane de dolari

„Un audit al Curții de Conturi a descoperit că Guvernul American a omis să livreze Ministerului Apărării Naționale produse și servicii în valoare de peste 213 milioane de dolari, deși plata în avans fusese efectuată de statul român în perioada 2013-2016. Cu toate acestea, singura măsură dispusă de Curtea de Conturi pentru conducerea MApN a fost analizarea periodică a creanțelor, pentru a se asigura de justificarea corespunzătoare a avansurilor achitate, fără a se vorbi, în vreun fel, de recuperarea banilor de la americani”.

„Americanii ne-au tras o țeapă de aproape 214 milioane de dolari, și, probabil, nu este singura. Surprinzător este că nici măcar Curtea de Conturi, când a descoperit manțocăria, nu a îndrăznit să ceară recuperarea pagubelor de către Ministerul Apărării Naționale, recomandând doar o analiză periodică a banilor pe care îi are de încasat. Sigur, suma aia de 214 milioane de dolari a plecat spre Guvernul American în  perioada 2013-2016, așa că se poate invoca și prescripția, atâta vreme cât nimeni nu a îndrăznit să îi ceară banii sau armamentul promis.

Lloyd Austin – Nicolae Ciucă

La capitolul ”Procese de management ineficiente”, raportul de audit la MApN al Curții de Conturi semnalează că în situațiile financiare ale UM 02550 (unitatea de achiziții armament a Armatei) sunt evidențiate sume puse la dispoziția Guvernului SUA în perioada 2013-2016, respectiv creanțe pentru contracte interguvernamentale de tip Letter of Offer sau Acceptance, încheiate cu Guvernul SUA (USG), achitate și nedecontate prin livrări de produse sau prestări de servicii la data de 31.12.2022 în valoare de 991.680.770 lei, echivalent a 213.973.324 USD la cursul de 4,6346 lei/USD, arată Curtea de Conturi.

Din analiza efectuată de inspectorii Curții de Conturi s-a constatat faptul că pentru unele avansuri plătite integral în perioada 2013- 2016, nu au fost efectuate justificări prin livrări de produse sau prestări de servicii, în condițiile în care s-au încheiat noi amendamente la acordul de bază, atât pentru suplimentarea valorică a contractului inițial, cât și pentru prelungirea perioadei de implementare. Astfel, nu există o analiză efectuată privind concordanța între evidența contabilă și evidența tehnico-operativă pentru o bună gestiune financiară a fondurilor publice prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în desfășurarea activității, contrar prevederilor legale în vigoare.

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr – Lloyd Austin, secretary of defense U.S.A

”Prin necunoașterea, în orice moment, a situației reale a creanțelor entității, există riscul plății unor sume pentru care nu s-au efectuat livrări de produse sau prestări de servicii, cu întocmirea corespunzătoare a documentelor de recepție și înregistrarea în contabilitate a bunurilor materiale și a cheltuielilor aferente. Până la 31.12.2023, conducerea Ministerului Apărării Naționale va dispune măsuri pentru analiza periodică a creanțelor, cu ocazia inventarierii anuale, în baza contractelor încheiate cu partenerii externi, pentru a se asigura de justificarea corespunzătoare a avansurilor achitate”, se arată în raportul de audit.

Nereguli au fost constatate la MAPN și în achiziția de materiale sanitare în perioada iunie-decembrie 2021, de aproape 13 milioane de euro, de la Agenția de Suport și Achiziții NATO (Support and Procurement Agency-NSPA).

Potrivit Curții de Conturi, nu se regăsesc în contabilitate operațiunile de lichidare a sumelor reprezentând avansuri acordate și justificate de NSPA prin livrări de materiale sanitare, recepționate la UM 02132 și nu s-au urmărit recuperarea sumelor neutilizate. ”Controalele au evidențiat neclarificarea și menținerea nejustificată în solduri a unor avansuri în valoare totală de 72.789.539 lei reprezentând sume plătite în avans în anul 2020 la NSPA pentru materiale sanitare și dezinfectanți pentru combaterea infecției cu virusul Sars-Cov 2, justificate, în tot sau în parte, prin livrarea de produse”, se mai precizează în raportul Curții de Conturi”.

Andrei Marin

Andrei Marin a absolvit Facultatea de Științe Politice în 2009, unde și-a dezvoltat interesul pentru problemele sociale și politice. În căutarea de a aduce informații de calitate către public, a urmat o pasiune veche și a finalizat studiile în Jurnalism în 2010. Cu o viziune clară asupra responsabilității jurnalistice și a nevoii de a dezvălui adevărul, scrie pentru Anchetatorii.ro din 2010.
Back to top button