ANCHETE

Mariana Bălașa, șefa mafiei imobiliare de la OCPI București este susținută în funcție de PSD și interlopul Marian Goleac

Mariana Bălașa, șefa mafiei imobiliare de la OCPI București are un istoric bogat în infracțiuni, dovedindu-se în timp un locotenet important al mafiei de partid și de stat. Ca orice sinecură a sistemului a urcat în funcții înalte cu ajutorul oamenilor politici și al interlopilor de tipul lui Marian Goleac. Marin Vanghelie a fost primul care a propulsat-o în carieră pe Mariana Bălașa, fiind mai apoi preluată și protejată de familia Goleac și Gabriela Firea, șefa PSD București și ex-primar al Capitalei.

La OCPI București a lucrat și Răzvan Văduva, cumnatul lui Marian Goleac. Așa a ajuns Mariana Bălașa în ograda familiei Goleac. Astfel, Clanul Sportivilor din Sectorul 4 a reușit să se reprofileze în domeniul imobiliar. Banii obținuți din infracțiuni sunt spălați în imobiliare. Văduva venea la serviciu cu mașini în valoare de sute de mii de euro, fapt ce a atras atenția DNA. În momentul în care s-a aflat că procurorii sunt pe urmele lui Văduva a fost mutat la primăria lui Băluță și pus administrator la TOTUL VERDE SA (fosta ADP4). După ce a făcut un accident făcut cu un bolid de lux în valoare de peste 200 de mii de euro în Capitală, Băluța a căutat să scape de el pentru că atrăgea atenția. Soția lui Văduva, șefă în DGASPC Sector 4, este sora deputatei PSD, Matilda Goleac. Când a plecat de la OCPI București și doamna Mariana Bălașa a zburat la DGASPC Sector 4 sub aripa clanului mafiot patronat de Marian Goleac.

Matilda Goleac, apropiata Gabrielei Firea, a fost subprefect PSD al Capitalei în perioada cât Bălașa era la OCPI București, în primul mandat. Matilda Goleac este din 2020 vicepreședinte PSD Sector 4 și deputat PSD Sector 4. La nivel de OCPI București, Mariana Bălașa patronează o rețea infracțională specializată în falsuri, prin care clanurile mafiote obțin documente după bunul plac în schimbul unor plăți considerabile în valută.

Marcel Ciolacu – Matilda Goleac – sursă foto INQUAM PHOTOS
Marian Goleac

Activitatea Marianei Bălașa la OCPI București

În perioada 04.05.2020 – 15.03.2021, după ce nu a mai deținut funcția de director al Oficiului ce Cadastru și Publicitate Imobiliară București dna Mariana Bălașa a deținut funcția de registrator la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 6.

În perioada menționată, în funcţia de Registrator de Carte Funciară i-au fost repartizate spre soluţionare un număr de peste 5000 de lucrăripe care această a refuzat să le semneze că întocmitor.

Potrivit dispoziţiilor Ordinului 700/2014 – Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, dat în aplicarea Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicitățîi funciare:

Art. 53. – (1) Registratorul dispune prin încheiere admiterea sau respingerea cererii de înscriere. 

   (2) În caz de admitere a cererii de înscriere, se procedează la intabularea, la înscrierea provizorie sau la notarea în cartea funciară. 

   (3) Registratorul poate dispune admiterea în parte a cererii de înscriere arătând, motivat, partea din cerere care a fost admisă, precum şi cea care a fost respinsă. 

   (5) Înscrierile în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni se efectuează la cerere în baza actelor justificative, prin emiterea unei încheieri. 

          Art. 54. – (1) Încheierea pronunţată de registrator are acelaşi număr cu cel al cererii de înregistrare şi cuprinde obligatoriu elementele prevăzute de art. 29 alin. (3) din Legea nr. 7/1996, republicată. 

   o) semnătura registratorului şi a asistentului registrator; 

          Potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. (1) Rolul semnăturii din Codul de Procedură Civilă – Semnătură unui înscris face deplină credinţa, până la proba contrară, despre existenţa consimţământului părţîi care l-a semnat cu privire la conţinutul acestuia. Dacă semnătura aparţine unui funcţionar public, ea conferă autenticitate acelui înscris, în condiţiile legii.

Cu toate acestea (având în vedere obligaţiile care îi revin registratorului de C.F. conform normelor legale în materie), din analiză extrasului din aplicăţia informatică eTerra-RGI, se poate ușor constata că acesta figurează cu lucrări de specialitate repartizate și soluţionate dar nesemnate de ea.

Această situaţie a fost posibilă datorită faptului că dna Bălașa şi-a „delegat” fără aprobare și prin nerespectarea reglementărilor privind atribuțiile registratorilor atribuţiile ce îi revin în desfăşurarea activităţii, deşi nu avea acest drept, altor salariaţi din cadrul biroului respectiv.

Conform dispoziţiilor art. 109 alin. (1) din R.O.I. al O.C.P.I. B.  Delegarea de competență presupune acordarea de către o persoană cu funcţie de conducere unei persoane cu funcţie de execuţie, de regulă din cadrul serviciului/biroului pe care îl conduce, a prerogativelor de a acţiona că reprezentant al său, pe timp limitat, pentru organizarea, desfăşurareamonitorizarea sau controlul unor activităţi, cu aprobarea prealabilă a directorului.

Iar, potrivit art. 23 din Ordinul 1445/2016 în exercitarea atribuţiilor, directorul, directorul adjunct şi şefii compartimentelor pot mandata un salariat din subordine, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu procedura de delegare a atribuţiior emisă de A.N.C.P.I.”

Din textele invocate rezultă în mod evident nerespectarea de către dna Mariana Bălașa a cerinței din Regulamentul Intern – Capitolul ”Norme procedurale privind delegarea de competență pentru funcţii de conducere, forma mandatelor şi condiţiile de emitere a acestora”, această nefăcând parte din categoria de personal care îşi putea delega exercitarea atribuţiilor de serviciu.

Mariana Bălașa nu s-a mai prezentat la serviciu începând cu dată de 04.05.2020, respectiv dată de la care, potrivit solicitării acesteia de a îndeplini funcţia de registrator de carte funciară gr. IA gradaţia 5 în cadrul Serviciului Publicitate Imobiliară – BCPI Sector 6, i-au fost de modificate felul şi locul muncii.

Mariana Bălașa

În toată această perioadă, 04.05.2020 – 15.03.2021, salariată şi-a desfăşurat, exclusiv, activitatea în regim de telemuncă, având posibilitatea şi obligaţia să semneze electronic lucrările soluţionate, activitatea fiind întreruptă doar de efectuarea concediului de odihnă şi de prezentarea certificatelor de incapacitate temporară de muncă.

Faţă de cele expuse, rezultă fără dubii că în perioada menţionată mai sus, dna Mariana Balașa a refuzat îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului, cu concursul dat de lucrători din cadrul BCPI  Sect 6. Împreună au săvârșit infracțiuni de fals prin semnarea în locul dnei. Bălașa a încheierilor de carte funciară.

Începând cu 15.03.2021, Mariana Balașa, potrivit Ordinului ANCPI a revenit pe postul de Registratorul Coordonator în cadrul SPI – BCPI S5, post ocupat prin concurs.

În continuare dna Mariana Balașa, nu se prezintă la serviciu, prezentând, iniţial, certificate medicale pentru incapacitate temporară de muncă. 

Deoarece a atins numărul maxim de zile de concediu medical pe care îl poate acorda medicul de familie, dna Bălașa Mariana a solicitat acordarea de zile libere pentru supravegherea copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, că urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 – cerere care nu i-a fost aprobată întrucât nu erau întrunite condiţiile prevăzute de OUG 147/2020.

În dată de 29.04.2021 dna Mariana Bălașa și-a prezentat demisia din cadrul OCPI București prin email.

Ulterior, la sfârșitul lunii decemnbrie 2021 a fost angajată la DGASPC S 4 iar în dată de 21.06.2022 a fost transferată la Direcția de achiziții din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară spre a fi numită director al OCPI București, post pe care îl viza.

Concluzii:

  • Nerespectarea Legii 7/1996 și a OANCPI 700/2014 în ceea ce privește obligațiile și actele pe care trebuie să le întocmească un registrator de carte funciară – cu efectele asupra actelor / contractelor ce se intabulează  – încheierile de carte funciară asupra proprietăților dar și în general ceea ce reprezintă obligațiile pe care le are orice salariat, indiferent de funcția pe care o ocupă;
  • Nerespectarea L/53/2003, republicată,  Codul Muncii  – prin faptul că dna Mariana Bălașa aflându-se în regim de telemuncă dar nesemnând nicio lucrare repartizată, nu poate demonstra că a desfășurat activitățile din fișa postului pentru care a primit și încasat salariul În perioada menționată.
  • Săvârșirea infracțiunii de fals în acte publice.
Mariana Bălașa

Propulsată în carieră de Marian Vanghelie

Anterior, mai 2020, dna Bălașa Mariana a ocupat funcția de director al OCPI București prin numire de către Dir. Gen. al ANCPI timp de aproape 8 ani. Suportul politic al dnei Bălașa era fostul primar al sectorului 5 – Marian Vanghelie. Dna Bălașa lucrase anterior că director adjunct la una dintre companiile publice ale Primăriei Sector 5.

În această perioada să „remarcat” prin faptul că „producea consumuri de motorină de câteva sute de litrii lunar dor pe mașină pe care o conducea, un Mitsubishi Pajero(vezi declarația de avere), prin diversele deplasări „în interes de serviciu” – acest aspect se poate verifica în documentele instituției. Evident, niciun control din partea ANCPI din acea perioada nu a vizat aceste aspect – lipsa sistematică de la serviciu.

Problemele oficiale ale OCPI București erau rezolvate de către șefa serviciului juridic care avea mandat în acest sens dar și de către alte persoane obediente cum ar fi dl. Roșioru Gigi, șef birou publicitate imobilară Sect. 6, dar și de alte persoane pe care le-a „angajat” în cadrul oficiului în serviciile economic și juridic.

La un moment dat a fost angajat și apropiatul mamei dnei Bălașa căruia i s-a repartizat o mașină din parcul OCPI București, o Skoda Superb. Cu această mașină era duse și readuse de la școală copii doamnei director Bălașa în timpul programului de lucru. De multe ori, mașină era „recuperată” din zona Dobroiești, comună lângă București, unde dna Bălașa dezvoltă împreună cu dl. Roșioru diferite proiecte imobiliare (vezi poză). Mașină a fost recuperată de câteva ori cu cauciucurile târâte, de pe câmp. 

Cu averea la secret

Evident dezvoltările respective nu sunt pe numele dnei Bălașa ci posibil pe numele surorii ei sau mamei sau pe societăți controlate de diferiți angajați ai OCPI București din cadrul biroului Publicitate imobiliară Sector 6 controlat de dl. Roșioru – apropiatul și partenerul de afaceri al dnei Bălașa. Un alt „coleg important în afacere” este și dl. registrator Daniel Cismaru – pe numele căruia sunt înregitrate diferite firme, mașini cu care se plimbă dl. Roșioru. 

Un alt personaj este dl. Ciobotea Lucian – un apropiat al dlui Roșioru, care produce hrană și băutură  atât de necesare dlui Roșioru, dnei bălașa și Biroului de Carte Sector 6. Acesta este deținător al unor societăți comerciale prospere, care dețin în parcul auto ultimele modele de BMW X5, BMW X7, Mercedes S Classe sau mai puțin modestul A 8.

Avantajul folosirii angajaților din subordinea lor este că aceșția, nefiind funcționari publici nu au obligația depunerii declarațiilor de avere. Dacă ne uităm pe declarațiile dlui Roșioru și dnei Bălașa vom aproape că vom simți nevoia să le donăm câte ceva. Dar dacă am putea verifică sursa… 

În anul 2020 dna Bălașa revine pe postul de registratror coordonator S 5 – șef birou S 5. Dar surpriză, solicită printr-o cerere să fie încadrată că registrator la Biroul de Publicitate S 6 – adică la partenerul Roșioru Gigi. 

Apăruse pandemia există posibilitatea modului de lucru cunoscut în limbajul popular – telemunca. Doamna Bălașa a „aplicat” imediat și a obținut posibilitatea de a munci în telemuncă. Dar a uitat un lucru important: În telemunca existau niște obligații speciale prin care angajatorul era obligat să verifice acest aspect, prin șefii ierarhici superiori. Care au verificat dar nu au descoprit că dna Bălașa nu poate face dovadă respectării obligațiilor din contractul de muncă și din perspectiva Legii 7 a cadastrului și publicității imobiliare, mai ales din perspectiva funcției de registrator.

Și aici ne referim la faptul că lucrările/cererile solicitanților (persoane îndreptățite, cabinete notariale) depun cereri pentru a fi soluționate de către registratori prin încheieri. Ulterior depunerii acestea sunt repartizate  prin sistemul Eterra către registratori care au obligația soluționării lor – aceste încheieri sunt simiare actelor judecatorești, adică au regim de putere și opozabilitate publică. Din cele câteva mii de lucrări repartizate dnei Bălașa în perioada telemuncii acesta nu a soluționat nici una.

Încheierile ar fi trebuit semnate de dna Mariana Bălașa ca întocmitor dar în realitate au fost semnate fie de dl. Roșioru fie de Andreea Lăzărescu – deasemenea angajată la Biroul de publicitate imobiliară Sector 6. Deci concluzia este următoarea: dna Bălașa nu a lucrat nicio clipă pentru OCPI București, nu a soluționat nicio lucrare. dar a încasat banii publici pentru „nemunca” depusă. Peste acestă concluzie poate fi demonstrată ușor și săvârșirea infracțiuni de fals în acte publice, înșelăciune, uz de fals pentru Bălașa, Roșioru și Lăzărescu. Și poate și pentru alții – rămâne să constate acest aspect instituțiile îndreptățite.

Mariana Bălașa, unealta grupării mafiote conduse de Marian Goleac

Am ajuns în primăvară anului 2021. Efectele pandemiei Covid 19 erau diluate iar telemunca nu mai putea fi aplicată fără just temei. Dna Bălașa nu mai poate aplică „metodă telemunca” și aplica metodele tradiționale Concediu medical pe codul aferent de Stres la locul de muncă(și aceste aspecte pot fi veficate, există documentele în arhivă OCPI București). Evident, toată lumea sau majoritatea oamenilor normali sunt oarecum stresați la locul de muncă dar nu ne luăm CM pentru așa ceva. După epuizarea perioadei maxime legale de CM dna Bălașa consumă și CO aferent și apoi brusc își dă demisia, online! (pe email). Nu avea timp să vină la muncă.

Se „angajează” la un birou parlamentar al unei doamne proaspăt alese (alegerile parlamentare din 2020) într-un colegiu din S4 – Matilda Goleac- actualmente vicepreședinte PSD S4 București. De unde, ulterior, în iarna anului 2021 este câștigătoarea unui concurs de recrutare personal la DGASPC Sector ….ați ghicit …sector 4 !! (vezi documentele atașate de pe site-ul DGASPC S 4). Toate acestea se pot ușor verifica.

Nu are sens să discutăm despre cunoștințele dnei Bălașa, tematica de concurs, cerințele specifice postului, corelarea acestor cerințe cu subiectele și pregătirea de specialitate ale dnei Director – și nici despre nota obținută. Ele pot deasemenea face obiectul unor verificări de specialitate mai ales asupra modului în care este cel puțin curioasă modalitatea în care s-a putut în iunie 2022 efectua transferul dnei Bălașa de la DGASPC Sector 4 la ANCPI.

După care în iulie 2022 dna Bălașa este proaspăt renumită director al OCPI București.

Urmează un șir de „războaie” , răzbunări, oameni speriați, amenințați, demisii, transferuri și detașări care pe unde a putut să se ferească de furia dnei director în nevoia de a se institui „ierarhia familiei Bălașa- Roșioru” cât mai repede. Sunt multe de spus, majoritatea aspectelor lund formă clară a abuzului, șantajului, amenințărilor. Ba mai mult, la parterul instituiție se consumă aclcool, se fumează în birouri și se ascultă manele non stop.  

Toate aceste lucruri se petrec zilinic în curtea OCPI București dar nimeni nu știe nimic. Au devenit o normalitate acceptată de toți în timp ce lucrările sunt „soluționate” după bunul plac al tandemunlui Roșioru-Bălașa.

Și ca toate să fie solid aranjate, dl Roșioru se „sacrifică” și în ianuarie 2023 devine șef al Publicitățîi Imobiliare din București la propunerea dnei Director Bălașa. Ulterior, după câteva luni dl. Roșioru este “înlocuit” de către dna Lăzărescu tot din cadrul BCPI S6, persoană din aturajul dnei director Bălașa. Mai mult, dna actual registrator șef Lăzărescu este cea de-a două semnatară a încheierilor repartizate spre soluționare dnei Bălașa și apropiată a dlui Roșioru.

De aici înainte, dar și înapoi, se poate analiză modul de solutuionare al lucrărilor de publicitate imobiliară prin nerespectarea Legii 7/1996 a acadastrului și publicității imobiliare. Deși Legea prevede foarte precis modul de lucru în online, transparent, etc, dl Roșioru aplică metodele clasice, chiar străvechi, învățate pe la locul de muncă: hârtii, cât mai multe hârtii. Nenumerotate, neopisate, mâzgălite, modificare, fără evidență. Și ce să vezi, au acceptat metoda și celelalte birouri de Publicitate Imobiliară. Abia se urnise legislativ Digitalizare în zona Publică, cu atât de mult efort iar la OCPI București, dintr-o dată ne-am „revenit” la metodele de tip mafiot. Pentru că cea mai bună metodă de a „chinui” solicitanții, de a putea justifica falsuri sau modificări de acte se face prin metoda?!….ați ghicit din nou, HÂRTIE!!!

Andrei Marin

Andrei Marin a absolvit Facultatea de Științe Politice în 2009, unde și-a dezvoltat interesul pentru problemele sociale și politice. În căutarea de a aduce informații de calitate către public, a urmat o pasiune veche și a finalizat studiile în Jurnalism în 2010. Cu o viziune clară asupra responsabilității jurnalistice și a nevoii de a dezvălui adevărul, scrie pentru Anchetatorii.ro din 2010.
Back to top button